Riktlinjer Frysning av kort

Möjligheten att frysa kortet är ett sätt att tillmötesgå F&S medlemars intressen och önskemål. Vi vill skapa en god och långvarig relation till våra medlemmar.

  • Kortet kan frysas minst 2 månader och max 4 månader

  • Gäller alla årskort utom Träna Soft

  • Gäller endast 1 gång per årskort

  • Frysa kortet görs innan fryst period, ej i efterhand

  • Kostnad för att frysa är 150kr och betalas på plats