Valberedningen

Jonas Westlund Sammankallande

   
Bo Lindström

   
Lars-Torsten Eriksson

   
valberedningen@gavle.friskissvettis.se