Friskis&Svettis i Gävle

1984 Friskis&Svettis i Gävle startades på initiativ av Ulla-Gerd Löfgren. Den första terminen hade föreningen 343 medlemmar Lätt-, Medel- och Intensivjympa, 9 pass/vecka.

1992 Friskis&Svettis flyttade in på Royal med sitt kansli och fler jympapass.
När Konserthuset byggdes på platsen där Strömbadet låg, behövdes ett nytt badhus. Friskis&Svettis fick vara med i en referensgrupp för träningsbadet och jympasalen.

1997 Flyttade halva "land"- och hela vattenjympaverksamheten in på nybyggda Fjärran Höjderbadet.

 

2003 Helrenoverades jympasalen på Royal och blev vår helt egna lokal. Byggledare var föreningens egen jympaledare, Lars Molin. Många funktionärer bidrog med värdefull ideell arbetskraft den varma sommaren.

2005 Den 5 februari invigdes "Torget" med Gym, Spincykling och Jympa.
Medlemstalet för 2005 blev 5352 - en medlemsökning med 34%, jämfört med 2004.

2006 Friskis&Svettis i Gävle har 150 ideellt arbetande funktionärer- ledare för jympa, aerobics/step,spincykling, crosstraining- och stavgång, gyminstruktörer och gymvärdar, värdar och styrelseledamöter! Medlemsantalet passerade 6000 och nådde hela 6230 medlemmar!

2008 Medlemsantalet passerade 7000 och slutade 2008 på 7255 medlemmar. Vilket motsvarar cirka 7,8% av Gävle kommuns befolkning.

2009 Friskis&Svettis Gävle fyller 25 år. Riks Årsstämma i Gävle. Lokalerna Torget byggs ut igen med ny spinningsal, en jympsal i källarvåningen och ny reception- i gatuplanet. 7455 medlemmar. 170 funktionärer väljer att engagera sig ideellt i föreningen.

2010  Torget Nedre startar 1 febr och invigs. 27 mars. 8322 medlemmar. Utbyggnad av gymmet 70 kvm.

2011  Under 2011 har föreningen fortsatt att öka i medlemsantal. Vi blev 8799 st medlemmar. En ökning med 5 % mot föregående år. Den största gruppen var i år de mellan 21-30 år som stod för 27 % av totalen.

2012 Friskis&Svettis Gävle blev under 2012 uppsagda från Fjärran Höjder i och med det bestämdes att föreningen behöver ytterligare en anläggning.  

2013
F&S Gävle tillbaka på Fjärran Höjder igen. Arbetet med att hitta/bygga en till egen lokal fortsätter. Antal medlemmar är nu 8288.

2014 Föreningen F&S Gävle firar 30 år. Vi bygger ut Royal med två salar och startar ny träningsform, Indoor Walking. 

2015 sker en omorganisering av Torgets gym för att göra flödet bättre och optimera användningen av ytor. 

2016 Planering och förberedelser inför öppnandet av ny lokal på Gavlehov drar igång. 

2017
Gavlehov öppnas med hjälp av många nya funktionärer.