Baserade på normalstadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis,svenska föreningar, antagna av Friskis&Svettis Riks Årsstämma 2012.

Stadgar.pdf