Bokningssystemet - Frågor och svar

För att systemet ska fungera så behöver ditt mobilnummer och mailadress vara uppdaterade. 

BOKA PASS

Hur loggar jag in för att boka ett pass?
Börja med att gå in på vår hemsida eller app.
Användarnamn = medlemsnummer (finns på baksidan av kortet) eller din epostadress
Lösenord = dina sex första födelsesiffror (ååmmdd). 
När du loggat in första gången kan du ändra ditt lösenord om du vill. 

Hur långt i förväg kan jag boka?
Om du vill boka din plats i förväg kan du göra det tidigast 3 dygn/72 timmar och senast 30 minuter före passet startar. Kom ihåg att hämta ut din biljett i tid, senast 11 minuter innan. 

Hur många pass kan jag boka?
Du kan maximalt ha 3 bokningar aktiva samtidigt. 

När kan jag hämta ut min bokade biljett?
Bokade biljetter hämtas ut tidigast 2 timmar och senast 11 minuter innan passet börjar.
Scanna kortet vid inpasseringen och biljetten skrivs ut direkt.
OBS! 11 minuter innan passet börjar släpps icke uthämtade bokningar som lediga platser. 

Kan jag träna utan att boka?
All bokningsbar gruppträning (IW, Cirkelgym och HIT undantaget) har fem drop-in platser som släpps 30 minuter innan passtart. Alla obokade platser blir också drop in platser 30 minuter innan. 

Kan jag boka om jag inte är medlem i F&S Gävle?
Du som inte är medlem i föreningen eller inte har giltigt träningskort kan göra en gästbokning i receptionen, eller via telefon 026 66 29 90, samma dag som passet genomförs. 

AVBOKNING

Avbokning ska ske senast 60 minuter innan passet börjar.
Var just mot dina medlemskompisar och avboka din plats/reservplats som du inte tänker använda.

Hur avbokar jag ett pass?
Du avbokar passet här på hemsidan under Bokningar i vänstermenyn eller via appen F&S Gävle. Du kan också avboka direkt i receptionen dock senast 60 minuter före passtart.. 

Om jag missar ett bokat pass?
Om du inte kommer på ett pass du bokat får du en missad bokning(varning), vid tre missade bokningar
under 90 dagar spärras ditt kort för förbokning.Du kan fortfarande träna och boka drop in platser på plats.
Ett spärrat kort aktiveras när första varningen släpps, eller genom att betala en avgift i receptionen för 100 kr. 

BOKA/AVBOKA RESERVPLATS - KÖA

Om ett pass är fullbokat kan du boka en reservplats - köa.
Vid ev. avbokning av ordinarie plats är det du som är först i kön som får en plats på passet.
Du får då ett e-postmeddelande och ett SMS, samt att du ser det på dina bokningar när du är inloggad.
Om du redan har 3 bokade pass så kan din reservplats inte bli en ordinarie.
Senast 75 minuter före passtart kan du få en ordinarie plats, sedan låses reservlistan. 

75-60 minuter innan passtart kan det avbokas platser som då blir lediga för dig att boka på ända till 30 minuter före passet startar.