Bokningssystemet - Frågor och svar

För att systemet ska fungera så behöver ditt mobilnummer och mailadress vara uppdaterade. 

BOKA PASS

Hur loggar jag in för att boka ett pass?
Börja med att gå in på vår hemsida eller app.
Användarnamn = medlemsnummer (finns på baksidan av kortet) eller din epostadress
Lösenord = dina sex första födelsesiffror (ååmmdd). 
När du loggat in första gången kan du ändra ditt lösenord om du vill. 

Hur långt i förväg kan jag boka?
Platserna till bokbar gruppträning släpps 3 dagar i förväg, kl 09.00 (t ex fredagens pass släpps på tisdag kl 09.00) 

Hur många pass kan jag boka?
Du kan maximalt ha tre bokningar aktiva samtidigt. 

När kan jag hämta ut min bokade biljett?
Bokade biljetter hämtas ut tidigast 2 timmar och senast 11 minuter innan passet börjar.
Scanna kortet vid inpasseringen och biljetten skrivs ut direkt.
OBS! 11 minuter innan passet börjar släpps icke uthämtade bokningar som lediga platser. 

Kan jag träna utan att boka?
All bokningsbar gruppträning , HIT och Vattenjympa undantaget, har fem drop-in platser som släpps 45 minuter innan
passtart. Gruppträning med enbart drop-in släpper platserna 45 minuter innan passtart. 

Kan jag boka om jag inte är medlem i F&S Gävle?
Du som inte är medlem i föreningen eller inte har giltigt träningskort kan göra en gästbokning i receptionen, eller på
telefon 026 66 29 90, samma dag som passet genomförs. 

AVBOKNING

Avbokning ska ske senast en timme innan passet börjar.
Syftet är att undvika outnyttjade platser och ge alla bästa möjligheter att träna. 

Hur avbokar jag ett pass?
Du avbokar passet här på hemsidan under Bokningar i vänstermenyn eller via appen F&S Gävle. Du kan också avboka
direkt i receptionen. Möjligheten att avboka upphör en timme innan passtart. 

Om jag missar ett bokat pass?
Om du inte kommer på ett pass du bokat får du en missad bokning, vid tre missade bokningar
under 90 dagar spärras ditt kort för bokning.
Ett spärrat kort aktiveras när första varningen släpps, eller genom att betala en avgift i receptionen för 100 kr. 

BOKA/AVBOKA RESERVPLATS - KÖA

Om ett pass är fullbokat kan du boka en reservplats - köa.
Vid ev. avbokning av ordinarie plats flyttas den första reservplatsen till en ordinarie plats.
Du får då ett e-postmeddelande och ett SMS, samt att du ser det på dina bokningar när du är inloggad.
Du måste ha en ordinarie platsbokning ledig för att bli flyttad från reservplats.
Du kan flyttas från kö till ordinarie fram till en timme före passet startar.