FaR  - Fysisk aktivitet på Recept

Du som fått ett recept med fysisk aktivitet har fått träning ordinerat av din läkare, grattis. Träning är ett bra sett att förbättra sin livskvalité. 

När du fått ditt FaR recept tar du med dig det till oss på Gavlehov eller Torget. Där kan vi berätta mer om vår träning och vilka träningskort vi har.

Rabatt: Med ett FaR recept får du 20% rabatt på  våra kort. Receptet kan du nyttja en gång. 


Välkommen!